Časté otázky klientů:

1. Budu něco platit?

Ne, veškeré služby v poradně jsou zdarma

2. Mohu přijít bez objednání?


Je nutné se vždy předem objednat přes KONTAKTY

3. Potvrzení propustky?

Propustku Vám vždy při návštěvě potvrdíme, záleží na Vašem zaměstnavateli, zda Vám to uzná, či bude požadovat jiný způsob uvolnění ze zaměstnání.

4. Nevím, jestli je můj problém dost vážný, či zda spadá do oblasti působení poradny?

Jedině vy sám / sama můžete říct, jestli je pro Vás problém vážný nebo zda potřebujete s jeho řešením požádat o pomoc. Při osobním setkání s poradcem můžete nezávazně všechny své pochybnosti probrat a rozhodnout se. Pokud nejsme v poradně schopni Vám pomoci, nabídneme Vám,kam se se svým problémem můžete obrátit.

5. Jak dlouho trvá konzultace a kolikrát budu muset poradnu navštívit?

Konzultace trvá 50 – 60 min, pokud se jedná o práci s celým párem či rodinou může být až 90 min. Na počtu konzultací, stejně jako frekvenci návštěv se individuálně domlouváte s terapeutem.

6. Co mám dělat, když partner / partnerka odmítá společnou návštěvu?

Návštěva poradny je vždy věc dobrovolná a kdokoli má právo jí odmítnout. V tom případě zvažte, jestli by návštěva neprospěla Vám samotnému / samotné.

7. Navštívíme poradnu společně, ale některé věci nechci sdělovat před manželem / manželkou?

I v případě společné práce s párem je možné požádat o oddělenou konzultaci. Při opětovném vrácení se ke společné práci zazní jen to, co se každý z partnerů rozhodne říci.

8. Co mám dělat, když nemohu přijít na domluvený termín?

Vždy je vhodné se předem omluvit tel. nebo emailem. Pokud tak učiníte včas, může být uvolněný termín nabídnut dalším klientům. Zároveň si vždy můžete domluvit nový termín.

9. Co když mi poradce nevyhovuje?

To se může stát, Je třeba o svých pocitech nahlas v průběhu konzultace hovořit. Může to být i tak, že první dojem je velmi odlišný Vašeho očekávání a později se ukáže, že i terapeut, který se liší (věkem, pohlavím, způsobem komunikace, …) může být velmi nápomocen a prospěšný právě díky své odlišnosti, která mu dovolí nabídnout zcela jiný vhled do Vašeho problému.