Odkazy:


Krizové linky

Linka bezpečí, tel.: 800 155 555 nonstop
Linka důvěry RIAPS, tel.: 222 580 697 nonstop
Bezplatná linka důvěry pro seniory, tel.: 800 200 007
Linka vzkaz domů, tel.: 800 111 113
Určená dětem a mladistvím na útěku z domova či výchovného ústavu
HELP LINE AIDS, tel.: 224 915 564


Linky pomoci

Linka důvěry RIAPS, tel.: 222 580 697
Pomoc a podpora osobám s poruchou příjmu potravy - Anabell Praha,
tel.: 848 200 21
Poradna při finanční tísni, tel.: 800 722 722, www.financnitisen.cz


Psychiatrické ambulance

Beroun

MUDr. Michal Poříčský, tel.: 311 612 275
MUDr. Eva Záhorková, tel.: 311 624 401
MUDr. Jindřiška Masnerová, tel.: 311 746 310
Clinterap s.r.o., tel.: 601 304 481

Hořovice


MUDr. Oto Markovič, tel.: 737 792 293
MUDr. Helena Vidovičová, tel.: 737 792 293
MUDr. Markéta Pastorková, tel.: 739 723 714

Dětská psychiatrie

MUDr. Viktor Hartoš, tel.: 603 288 822

caritas

Beroun
Farní charita Beroun www.charita-beroun.cz