Nabídka
Všestranná pomoc v krizových životních situacích poskytovaná prostřednictvím poradenství, psychoterapie a krizové intervence rodinám, párům i jednotlivcům.
 • deprese,
 • manželská krize,
 • nevěra,
 • rodinné, partnerské a osobní problémy,
 • výběr partnera,
 • sexuální nesoulad,
 • provázení při rozvodu,
 • domácí násilí,
 • výchovné problémy s dětmi,
 • partnerské, manželské a rodinné vztahy,
 • následná péče u závislostí,
 • mezigenerační problémy,
 • problémy v komunikaci,
 • obtížné životní situace,
 • atd...