Základní informace
 • Služby pro klienty jsou poskytovány bezplatně  .
 • Klienti mohou využívat služby poradny anonymně.
 • K využití služeb poradny nepotřebuje klient žádné doporučení.
 • Pracovníci poradny jsou vázáni zákonnou povinností mlčenlivosti podle §100 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách (s výjimkou trestných činů, na něž se ze zákona vztahuje oznamovací povinnost)
 • Jakékoliv informace mohou být poskytnuty dalším institucím pouze na základě písemného souhlasu klienta.
 

Personální obsazení

Vedoucí pracoviště:
 • Mgr. Eliška Rothová, rodinná a manželská poradkyně, supervizorka

P
racovní tým Beroun:
 • Irena Jordáková, sociální pracovnice
 • Mgr. Jana Slavíková, rodinná a manželská poradkyně, supervizorka
 • Mgr. Pavol Jedlička, rodinný a manželský poradce
 • Mgr. Jana Štindlová, rodinná a manželská poradkyně, supervizorka
 • Mgr. Kateřina Mašatová, rodinná a manželská poradkyně (v současnosti na mateřské dovolené)