Úvod
 
„Protrhne vodní hráz, kdo začne svár, přestaň dřív, než začne spor“


(Šalamoun, Přísloví 17,14)

 

I když se v životě běžně setkáváme s obtížemi, vždycky můžeme najít způsob, jak je zvládnout. Těžkosti, problémy a ztráty nejsou záležitostí pouze určité společenské třídy nebo lidí určitého věku. Každý z nás v kterékoliv životní etapě může zažívat pocit beznaděje, zoufalství a neschopnosti vyrovnat se s těžkostmi a řešit problémy.  
 
Požádat o radu, pomoc a provázení při získávání schopnosti rozlišovat mezi tím, co mohu změnit a tím, co nezměním, poznáváním toho, co musím přijmout a co je možné odmítnout, není slabostí.