Centrum psychologicko-sociálního poradenství Středočeského kraje
v Berouně

Oznámení o obnovení služeb poradny:


Od pondělí 20.4.2020 obnovujeme poskytování ambulantních služeb při dodržování všech hygienických nařízení a průběžné dezinfekce.

Žádáme klienty o respektování pokynů pracovníků při příchodu do poradny, aby se minimalizoval vzájemný kontakt klientů během čekání. Klienti budou čekat venku na pokyn pracovnice.
Klienty žádáme o dodržování hygienických opatření a o používání ochranných pomůcek během konzultace.
Přijďte prosím na konzultaci s rouškou a v ochranných rukavicích. Případně vám můžeme pomůcky i v omezené míře poskytnout.
Nadále platí možnost domluvit se na telefonické konzultaci s konkrétní terapeutkou/-em.

Děkujeme za pochopení.
Tým poradny CPSP

„Hledání smyslu je hlavním zdrojem motivace v životě člověka.“

„Krize je příležitost ke změně.“

poradna beroun

Každý z nás, v kterékoli životní etapě, může zažívat pocity beznadějezoufalství a neschopnosti vyrovnat se s těžkostmi a řešit problémy.

Schopnost přijmout pomoc, podporu a provázení, sdílet svoje těžkosti a hledat rozlišení mezi tím, co mohu změnit a tím co nezměním, co mohu přijmout a co odmítnout, bývá zdrojem vnitřního i vnějšího rozvoje a posunu v životě

bezplatně – diskrétně – anonymně – bez doporučení

Centrum psychologicko-sociálního poradenství Středočeského kraje v Berouně

● CPSP je zařízením poskytujícím odborné sociální poradenství v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., O sociálních službách, § 37. písm. b). Služby v centru psychologicko-sociálního poradenství Středočeského kraje jsou ze zákona poskytovány klientům:

bezplatně: klienti nehradí žádné naše služby

diskrétně: pracovníci jsou povinni zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech s výjimkou trestných činů

anonymně: klient má právo vystupovat anonymně, pracovníci jsou povinni zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech (podle zákona č. 108/2006, paragr. 100) s výjimkou trestných činů, na které se ze zákona vztahuje oznamovací povinnost 

bez doporučení: není třeba žádného doporučení ani předložení osobních dokladů 

● Základním principem námi poskytovaných služeb je zachování důstojnosti klientů/ek. Pracujeme podle standardů kvality a etického kodexu.

● Služby poskytujeme lidem s respektem k jejich etnickému původu, genderové identitě, věku, sexuální orientaci, sociálnímu zařazení či náboženskému přesvědčení, bez ohledu na typ jejich problémů.

možnost podat stížnost: případě Vaší nespokojenosti s poskytovanou službou máte možnost podat stížnost. Můžete se obrátit písemně, telefonicky nebo mailem na vedoucí pracoviště Mgr. Elišku Rothovou, případně na jejího nadřízeného – ředitele CPSP SK Mgr. Davida Prokopa (e-mail: d.prokop@poradna-rakovnik.cz, tel: 313 512 657, 603 586 130). Stížnost nebude řešit pracovník, kterého se stížnost týká a nebude mít vliv na další poskytování služeb. Přečtěte si pravidla pro podání stížnosti.

pro koho:

Klientem se může stát každý, kdo se ocitl ve svízelné či náročné životní situaci. Můžete přijít bez doporučení a podle vlastního rozhodnutí.

U dětí mladších 15 let je třeba, aby na první setkání přišli rodiče a dali písemný souhlas pro spolupráci s dítětem. V ideálním případě je dobré pracovat s celou rodinou.

co nabízíme:

● Komplexní odborné psychologicko-poradenské služby formou individuálních, párových a rodinných konzultací.

● Pomoc probíhá podle dohody pracovníka/ce s klienty v režimu krátkodobého, či dlouhodobějšího poradenství, nebo dlouhodobé terapeutické spolupráce.

● Respektujeme důstojnost a osobnost našich klientů, vytváříme pro ně bezpečný prostor, ve kterém mohou sdílet a zpracovat pocity spojené se zátěžovými situacemi.

● Pomáháme lépe se zorientovat v situaci, rozpoznat jádro problému, porozumět souvislostem svých obtíží. 

● Podporujeme klienty v hledání vlastních řešení a zdrojů ve vašem životě. Nabízíme možnost spolupráce s blízkými osobami a zprostředkujeme vám informace o navazujících službách.

● Poskytujeme sociální poradenství.

● Nenabízíme psychologickou diagnostiku.

● problémy v rodinné komunikaci

● nedorozumění


● hádky

● mezigenerační problémy
 

● partnerské problémy

● řešení konfliktů v páru

● citové odcizení

● žárlivost

● nevěra 

● výchovné problémy s dětmi

● vztahy s dětmi

● rodičovské kompetence

 

● rozhodování o rozchodu či rozvodu

● rozvodové a porozvodové problémy

● uspořádání rodičovských kompetencí a dohod v době rozvodu a po něm

● těžké životní situace

● ztráta životního partnera

● úmrtí či nevyléčitelná nemoc blízké osoby

● handicap nebo závislost v rodině

● nezaměstnanost

● finanční problémy

● vývojové úkoly jednotlivce a rodiny a krize s nimi spojenými

● ztrátu

● ohrožení či hledání smyslu života nebo identity

● osamělost a problémy v seznamování či výběru partnera/partnerky

● problémy v komunikaci

● nedostatek sebedůvěry

● psychosomatické obtíže

● konflikty a šikana v práci

● domácí násilí

terapeutický tým:

Mgr. Eliška Rothová

mgr eliska rothova poradna beroun

vedoucí pracoviště,
rodinná a manželská poradkyně, terapeutka, videotrenérka, supervizorka

Členka Asociace manželských a rodinných poradců SOFT – společenství rodinných a systemických terapeutů.

Vystudovala FFUK, sociální práci (1996), specializace pro práci s rodinou. Kompletní psychoterapeutické vzdělání: pětiletý výcvik psychosomatické psychoterapie-Biosyntézy ČIB, pětiletý výcvik systemické psychoterapie ISZ. Výcvik videotréninku interakcí SPIN, výcvik terapie párového vztahu Lirtaps, výcvik práce se sny a imaginací. Výcvik somatického koučování ČIB, výcvik integrativní supervize ČIS.

Nabízí podporu rodičovských kompetencí s využitím metody videotrénink interakcí – VTI (www.spin-vti.cz). Pracuje se s využitím krátké nahrávky interakce mezi rodiči a dítětem, která je určena pouze pro klienty.

 

Mgr. Jana Slavíková

mgr jana slavikova poradna beroun

manželská a rodinná poradkyně,
terapeutka, supervizorka

Členka prezidia Asociace manželských a rodinných poradců.

Absolventka FHS UK, supervize a řízení, PVŠPS – zaměření komunikace a aplikovaná psychoterapie.

Kompletní psychoterapeutické vzdělání podle evropských standardů BIG SUR,  výcvik Terapie párového vztahu (Institut pro Gestalt terapii), výcvik profesních dovedností (Liberecký institut pro psychoterapii a psychosomatiku, o.p.s.). 

Mgr. Jana Štindlová

mgr jana stindlova poradna beroun

rodinná a manželská poradkyně,
terapeutka, supervizorka

Členka ČAP – České asociace pro psychoterapii

Absolvovala 5lety hlubinně dynamický výcvik, výcvik Terapie párového vztahu a další kurzy a výcviky. Má praxi ve službách rané péče, Středisku pomoci dětem a rodinám Střep, Domove sociální péče Hagibor, v soukromé praxi. 

Poskytuje psychoterapeutické poradenství individuální, párové, rodinné a supervizi v sociálních službách.

Mgr. Kateřina Mašatová

mgr katerina masatova poradna beroun

rodinná a manželská poradkyně, terapeutka, psycholožka, lektorka příprav pěstounů

Členka Společnosti pro rodinnou terapii SOFT.

Vystudovala obor psychologie – speciální pedagogika na PedF UK Praha. Absolvovala psychoterapeutický výcvik v rodinné a systemické terapii a řadu dalších kurzů zaměřených na různé terapeutické metody. Má výcvik Rodinných konstelací, pracuje s využitím konstelačních technik B. Hellingera. 

Vyučuje psychologii na VOŠ pedagogické. 

Irena Jordáková

irena jordakova poradna beroun

sociální pracovnice

Postgraduální studium Universita Palackého Olomouc:
(sociální práce v manželském a rodinném poradenství)

Kurz autogenního tréninku, Kurz sociálně právního poradenství v oblasti rodinného práva, mnoho dalších relevantních kurzů

V poradně od roku 1990

časté otázky:

Veškeré služby jsou zdarma.

Je nutné se vždy předem objednat přes kontakty. (viz níže)

Propustku vám potvrdíme, záleží na zaměstnavateli, zda vás uvolní.

Standardní délka konzultace s jednotlivcem je 50 min., s párem 80 minut. V individuálních případech (např. při práci s celou rodinou) je délka konzultace po domluvě 1hodinu a 45 minut.

Vždy záleží na vašem uvážení a na dohodě o spolupráci. Určitě je užitečné s vaším poradcem/poradkyní o tom mluvit a dohodnout se. Můžete přijít jednorázově, vícekrát, případně i dlouhodobě.

V tomto případě stačí, když se domluvíte na příjmu či s poradcem/poradkyní, pod jakým označením chcete být v poradně evidován/a.

Při objednávání nebo pak při osobním setkání s poradcem/kyní můžete všechny své pochybnosti probrat a rozhodnout se. Pokud nejsme schopni s vaším problémem pomoci, nabídneme vám kontakty na další služby. Někdy je lépe řešit situaci dříve, než příliš naroste.

Zvažte individuální konzultaci, vždy se mohou otevřít nějaké nové pohledy na situaci, jiné řešení. Je dobré, aby situaci začal řešit ten, koho nejvíce trápí. Návštěva poradny je věc dobrovolná a kdokoliv má právo ji odmítnout.

Můžete, nejlépe více dní dopředu zavolat a sdělit tuto informaci pracovnici (která s Vámi případně může dohodnout jiný vhodný termín dle diáře Vašeho konzultanta/ky). Také můžete zanechat vzkaz SMS, na záznamníku, či poslat e-mail se jménem konzultující/ho v předmětu zprávy.

To se může stát a je to v pořádku, pokud budete chtít poradce/poradkyni změnit. V každém případě se pokuste se svým/svojí poradcem/kyní o tom mluvit. Je možné, že se domluvíte na tom, co vám vadí a pokusíte se to spolu změnit, nebo vám doporučí někoho jiného. Poradce může být vnímán problematicky podobně jako některý důležitý člověk ve vašem životě, proto může být užitečné zjistit, co je pro vás v kontaktu těžké.

Můžete kontaktovat pracovnici na příjmu, se kterou se domluvíte na dalším postupu.

Budeme rádi, když nás o tom budete informovat, případně nám i sdělíte důvod svého rozhodnutí. Pokud máte domluvenou konzultaci, je potřeba ji samozřejmě včas zrušit (viz výše). Je možné se ale také domluvit na ukončení při závěrečné konzultaci. ! Pokud máte domluveno vice termínů a nepřijdete bez omluvy, ruší se i další termíny.

V případě, že se v budoucnu rozhodnete opět využít naše služby, můžete nás samozřejmě kontaktovat a domluvit si termín konzultace. O vaší předešlé spolupráci s poradnou nás informujte.

kontakt:

v současné době je objednací lhůta 3 – 6 týdnů

Jak se k nám dostanete:
Sídlo je na náměstí v budově Komerční banky.
Vchod ze zadní strany KB po venkovním kovovém točitém schodišti.

Není bohužel bezbariérový.

autobusová zastávka: Černý kůň


Adresa:
CPSP Beroun, Husovo náměstí 64, 266 01 Beroun


Provozní doba:
pondělí: 8:00-17:30
úterý: 8:00-17.30
středa: 8:00-17:30
čtvrtek: 8:00-15:30
pátek: 8:00-12:00

Poradenské služby poskytujeme od roku 1979. Jsme příspěvková organizace Středočeského kraje (od 1.1.2003). Od 1.1.2011 se jednotlivé Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy zřizované Středočeským krajem sloučily a v roce 2012 byl náš název změněn: Centrum psychologicko-sociálního poradenství Středočeského kraje

odkazy na organizace v regionu:

Intervenční centrum proFem
774 433 014, profem.cz

Lomikámen
31106120428, 608050626, lomikamen.cz

Poradna pro občanství/
Občanská a lidská práva

601310219, 774730568, poradna-prava.cz

Pro zdraví 21 z.ú.
702013352,777259192, prozdravi21.cz

Občanská poradna Remedium
722654523, remedium.cz

Rodinné centrum Slunečnice, z.ú.
603  141  700, rcslunecnice.cz

Farní charita Beroun, Azylový dům sv. Josefa
724074224, charita-beroun.cz

Farní charita Beroun – S.A.S. Betlém
724057670, charita-beroun.cz

Dobromysl o.p.s.
775660966, dobromysl.org

Člověk v  tísni, o.p.s.
774321724, clovekvtisni.cz

Český červený kříž, Azylový dům
311611725, 311611724, cckberoun.cz

Magdaléna,o.p.s.
735171882, 734622261, magdalena-ops.eu

Diakonie Církve bratrské, dluhová poradna
736423200, dluhovaporadnaberoun.cz

Poradna při finanční tísni, o.p.s.
222922240, financnitisen.cz

Remedium, občanská poradna
272743666, 722654523, remedium.cz

Dluhová poradna Beroun, Mgr.Veselá : 736423200

 

psychologická poradna středočeský kraj

Stredocesky kraj logo
Centrum psychologicko-sociálního poradenství Středočeského kraje v Berouně logo

WEBDESIGN: Radim Lisa
TEAM PHOTO: David Urbanczyk
ADDITIONAL PHOTOS: Youssef Naddam, Borshop